MUDr. Robert Pantuček
protetik, implantolog


Promoval v roce 1978 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, atestace I. stupně v roce 1983, specializace z protetické stomatologie v roce 1988. Pracoval jako praktický zubní lékař. Od roku 1983 pak pracoval na oddělení maxilofaciální chirurgie I. Stomatologické kliniky Brno, od roku 1986 na oddělení stomatologické protetiky I. stomatologické kliniky Brno jako odborný asistent, od roku 1990 tamtéž jako vedoucí lékař. Věnuje se také přednáškové, výukové, vědecké a publikační činnosti a zahraničním stážím. Od roku 1995 má soukromou praxi.

Jana Havlíčková
zubní asistentka